HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG GARAGE XE Ô TÔ - HUYỆN CỦ CHI

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG GARAGE XE Ô TÔ - HUYỆN CỦ CHI

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG GARAGE XE Ô TÔ - HUYỆN CỦ CHI

Phuong Dong Service

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phương Đông
Cty cp dv ky thuat Phương Đông
HỆ THỐNG THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG GARAGE XE Ô TÔ - HUYỆN CỦ CHI

                                                                          THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG GIÓ PHÒNG SERVICE

                                                                    HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP GIÓ (GIÓ TƯƠI)

                                                                    HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG HÚT GIÓ (HÚT KHÓI)    

      

                                                                                                          ĐƯỜNG ỐNG GIÓ  TIÊU BIỂU

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                     

                                                                            

                                                                                                              MIỆNG GIÓ (LOUVER)   

 

                                                                           

 

 

                                                                                                                  MOTOR QUẠT