HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - LẮP ĐẶT TÒA NHÀ & NHÀ XƯỞNG

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - LẮP ĐẶT TÒA NHÀ & NHÀ XƯỞNG

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - LẮP ĐẶT TÒA NHÀ & NHÀ XƯỞNG

Phuong Dong Service

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phương Đông
Cty cp dv ky thuat Phương Đông
HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - LẮP ĐẶT TÒA NHÀ & NHÀ XƯỞNG

 

                                                                         PHẦN: I  -  HỆ THỐNG PCCC KHO XĂNG DẦU

                                                                                                 THIẾT KẾ, THI CÔNG, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT - HỆ THỐNG PCCC

                                                                                               ♦  CHỮA CHÁY NƯỚC + BỌT FOAM 

                                                                                                        HÌNH: 01

                                                                                          

                                                                                                             

                                                                                                                                   HÌNH: 02

                                                                 

                                                                                       

                                                                                 CUNG CẤP & LẮP ĐẶT TÚI FOAM

  

                                                                         

                                                                                   CUNG CẤP BỌT FOAM 3% & 6%

                                                                                      

                                                                   PHẦN: II  -  HỆ THỐNG PCCC FM200 & NOVEC 1230

                                                                                            THIẾT KẾ, THI CÔNG, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT FM200 

                                                                      ♦  BẢN VẼ CÔNG NGHỆ

                                                                              

  

                                                                         THIẾT KẾ, THI CÔNG, CUNG CẤP  VÀ LẮP ĐẶT NOVEC 1230

                                                                                                              BẢN VẼ CÔNG NGHỆ

                                                 

 

                                                                     PHẦN: III   -  HỆ THỐNG PCCC

                                                                                                 CỤM BƠM CHỮA CHÁY

                                       

                                                

                                                                                                -  HỆ THỐNG PCCC TỰ ĐỘNG

                                                                                               ♦  THIẾT KẾ, THI CÔNG  CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT - HỆ THỐNG PCCC

                                                                                               ♦  BẢN VẼ CÔNG NGHỆ - HỆ THỐNG PCCC SPRINKLER & VÁCH TƯỜNG 

                                                                                          

 

                                                          BẢN VẼ CÔNG NGHỆ - HỆ THỐNG PCCC SPRINKLER & VÁCH TƯỜNG (NHÀ XƯỞNG)

                                                                                                                                 HÌNH: 01

                                                           

                                              

                            

                                                                                                                             HÌNH: 02

                                                                         

                                                                                                                       

                                                                               PHẦN: IV - HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT

                                                          BẢN VẼ CÔNG NGHỆ - HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TÒA NHÀ

                                                                          

 

 

LIÊN HỆ: 0905 394 087