HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ - LẮP ĐẶT TÒA NHÀ & NHÀ XƯỞNG

HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ - LẮP ĐẶT TÒA NHÀ & NHÀ XƯỞNG

HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ - LẮP ĐẶT TÒA NHÀ & NHÀ XƯỞNG

Phuong Dong Service

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phương Đông
Cty cp dv ky thuat Phương Đông
HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ - LẮP ĐẶT TÒA NHÀ & NHÀ XƯỞNG

                                                                                             XƯỞNG SẢN XUẤT ỐNG THÔNG GIÓ      

                                                                                                                          

 

                                                                     KHẢO SÁT, CUNG CẤP, THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT

                                                      HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ KHU VỰC - NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT

                                                                                                                       HÌNH:01

                                                                

 

                                                                                                                       HÌNH: 02

                                    

                     

                                                                               KHU VỰC - TẦNG HẦM TÒA NHÀ                                                          

                                                                                                            HÌNH: 01                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                               HÌNH: 02                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                      KHU VỰC - CÁC TẦNG TÒA NHÀ

                                                                                                                      

                                                                  

 

 

                                                                                             KHU VỰC - TẦNG MÁI TÒA NHÀ

                                                                                                                      

 

                                                                                 

                                                                         TC SƠN CHỐNG CHÁY - HỆ THỐNG ỐNG THÔNG GIÓ

                                                                             

                                                                           

 

                                                                                                     MIỆNG CẤP GIÓ TƯƠI (LOUVER)  

                                                                                                                      HÌNH 01

 

                                                                        

                                                                                                                          HÌNH 02

 

                                                                                                        

 

                                                                                                                

 

                                                                               

                                                                           KHỚP NỐI MỀM CHỐNG RUNG ỐNG GIÓ - CHỐNG CHÁY

                                                        LOẠI NỐI MỀM CHỐNG CHÁY CHỊU NHIỆT ĐỘ TỚI 300 ĐỘ C   

   

                                                                                            

 

 

 LIÊN HỆ - 0905 394 087